SWOT Analizi Yapma Aracı - Grower

SWOT Analizi Yapma Aracı

Grower’ın geliştirdiği SWOT analizi sistemi ile ücretsiz olarak yapay zeka ile SWOT analizi yapabilir ve rapor, öneri alabilirsin.

SWOT Analizi Hakkında

SWOT analizi kısaltmasının anlamı nedir?

SWOT Analizi, bir projede ya da bir ticari girişimde içinde bulunduğu kurumun, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan yöntemin adıdır.

SWOT analizi nasıl yapılır?

Swot analizi, analitik düzlem ve 4 sütunlu tablo olarak gösterilmektedir. Swot analizinde kelimeyi oluşturan her unsur (strengths, weaknesses, oppurtunities, threats), kendi alanları içerisinde sorgulanmaktadır. Örneğin; güçlü yönler tek tek belirlenmeli, güçlü yönlerin olduğu sütuna yazılarak düzenli bir tablo meydana getirilmelidir. 

SWOT analizi örnekleri nelerdir?

Tam bir SWOT analizinin nasıl olacağını daha iyi anlamak amacıyla, hizmet işletmesi kuran bir firma örneğini ele alalım. Ve bu firmanın fırsatlarını anlayabileceği soruları inceleyelim. “Tanıtım amacıyla sosyal medya influencerları ile çalışmak veya geri dönüştürülmüş ürün ambalajları kullanarak çevreci girişimlerde bulunmak gibi en yeni trendler neler?, Yakın gelecekte fayda sağlayabileceğiniz ticaret fuarı gibi etkinlikler, resmi tatiller veya haber bültenleri var mı?” gibi soruları sorarak SWOT analizi yapabilirsiniz. Başka bir örnek olarak da E-ticaret siteleri için olan SWOT analizini inceleyelim.

Elektronik ticaretin doğası gereği sürekli olarak değişimi ve online satışa yönelik farklı yöntemlerin geliştirilmesi, SWOT analizini sık kullanmayı gerektirir. Artan rekabet, büyüyen Pazar ve hizmete alınan her yeni değişim e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin değişimleri yakından takip etmesini gerektirir.

Elektronik ticaret zamandan ve mekandan muaftır. Bu durum değişen tüketici ihtiyaçları ile birleştirildiğinde, müşteri iletişimi ve hizmet kalitesi gibi noktalara atfedilen önemi artırmaktadır. Pazarlamadan teslimata, ürün fiyatlandırmasından müşteri etkileşimine varıncaya dek pek çok fırsat ve riskin öngörülmesi gereken e-ticaret SWOT analizi yapabilirsin.

SWOT analizi yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir?

SWOT analizi yaparken en önemli kriter objektif olmandır. Güçlü yönlerinin yanı sıra zayıf yönlerini de objektif bir biçimde ortaya koymalısın. Bu şekilde firmanı daha iyi değerlendirecek ve eksik yönlerini avantaja dönüştüreceksin.

SWOT analizi nereden çıktı, kim buldu?

Bu yöntem projenin ya da ticari girişimin hedeflerini belirlemeyi ve amaca ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan iç ve dış faktörleri tanımlamayı gerektirir. SWOT analizi 1960′ larda Harvard Üniversitesi’nin profesörleri olan Learned, Christensen, Andrews ve Guth tarafından geliştirilmiştir.

Kimler SWOT analizi yapabilir?

SWOT, çalışanların ya da işletmelerin güçlü ve zayıf yönler analizi yapıp potansiyellerini keşfetmelerini, fırsatları değerlendirmelerini ve ortaya çıkabilecek tehditlere karşı farkındalık oluşturmalarını sağlıyor. Aynı zamanda da kariyerinde fark yaratmak isteyen kişilerin kendilerine de uygulayabilecekleri bir analizdir.

Kişisel SWOT analizi nasıl yapılır?

Kendinize Sorular Sorun:

Kişisel SWOT analizinizi yaparken kendine bazı kalıp soruları sorman gerekiyor. Bu soruları yanıtlayarak kariyer planlarınızı daha sağlam temellere dayandırabilirsin. Güçlü yönlerini belirlemek için: “Beni diğerlerinden farklı kılan noktalar neler?, Hangi alanda daha yetkinim?” gibi sorular sorarak bu soruları SWOT ‘un 4 unsuruna göre şekillendirip kendine bir tablo oluşturabilirsin.

xlogopng

Pazarlama çalışmalarını hızlandır,
işini büyüt

Grower’ın yapay zeka odaklı iş büyüten teknolojisi ile tanışarak pazarlama çalışmalarını bir üst seviyeye çıkar.

growerlogosu

Copyright © 2023 | Pazarlama dünyasını değiştirmek için kurulduk.