Pazar Araştırması Nedir? Nasıl Yapılır? Örnekler - Grower

Pazar Araştırması Nedir? Nasıl Yapılır? Örnekler

Bir girişimi kurarken ve geliştirirken pazar araştırması yapmak çok büyük önem taşır. Doğru yapılan pazar araştırmaları girişimimizin nereye gideceğini belirlerken yanlış veya önem verilmeyen pazar araştırmaları da zaman, emek ve para kaybetmemize neden olabilir. Biz de Grower olarak bu içeriğimizde pazar araştırması nedir, nasıl yapılır anlatmaya ve ilham olmaya çalıştık.

pazararastirmasiyapma

Pazar Araştırması Nedir?

Pazar araştırması, bir işletmenin pazarını, müşterilerini, rakiplerini ve endüstrisini daha iyi anlamasını sağlayan bir süreçtir. Bu araştırma, pazar trendlerini, müşteri tercihlerini, rekabet durumunu ve pazarın genel yapısını analiz eder. Girişimler ve startuplar için pazar araştırması, iş modelini doğrulamak, riskleri azaltmak ve stratejik kararlar almak için hayati önem taşır.

Girişimler ve startuplar aşağıdaki yöntemlerle pazar araştırması yapabilirler:

 1. İkincil Araştırma (Desk Research): Bu yöntem, zaten mevcut olan verileri ve bilgileri toplamayı içerir. İnternet kaynakları, sektör raporları, akademik makaleler, hükümet yayınları ve basın bültenleri gibi kaynaklardan yararlanılabilir.
 2. Birincil Araştırma:
  • Anketler ve Anketler: Potansiyel müşterilere çevrimiçi anketler ve anketler göndererek tercihleri, ihtiyaçları ve davranışları hakkında bilgi toplayabilirsiniz.
  • Müşteri Görüşmeleri: Birebir müşteri görüşmeleri, derinlemesine bilgi elde etmek için etkili bir yöntemdir.
  • Odak Grupları: Belli bir konu üzerine odaklanmış küçük gruplarla yapılan tartışmalar, detaylı geri bildirimler sağlar.
 3. Rekabet Analizi: Rakiplerinizi inceleyerek, pazardaki yerlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, stratejilerini ve müşteri tabanlarını anlayabilirsiniz.
 4. SWOT Analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler): Bu analiz, işletmenizin pazardaki pozisyonunu değerlendirmenize yardımcı olur.
 5. Pazar Segmentasyonu: Pazarınızı farklı segmentlere ayırarak her birinin ihtiyaçlarına ve tercihlerine odaklanabilirsiniz.
 6. Trend Analizi: Pazar trendlerini ve tüketici davranışlarındaki değişiklikleri takip etmek, pazardaki değişimlere uyum sağlamanıza yardımcı olur.
 7. Ürün Testleri: Prototip veya beta sürümlerini hedef müşterilere sunarak geri bildirim alabilir ve ürününüzü piyasaya sürmeden önce geliştirebilirsiniz.
 8. Sosyal Medya ve Web Analitikleri: Sosyal medya davranışları ve web sitenizin trafik analitikleri, müşteri ilgisi ve davranışları hakkında fikir verir.

Girişimler ve startuplar için pazar araştırması yapmak, başarılı bir iş planı oluşturmanın ve piyasaya sürülecek ürün veya hizmetin başarısını artırmanın anahtarıdır. Her adım, pazarın derinlemesine anlaşılmasına ve stratejik kararların alınmasına katkıda bulunur.

İlgini çekebilir: Sosyal medya pazarlaması nasıl yapılır?

Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?


Pazar araştırması yapmak, işletmelerin hedef pazarlarını, müşteri ihtiyaçlarını ve rekabet ortamını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Etkili bir pazar araştırması süreci şu adımları içerir:

 1. Araştırma Hedeflerini Belirleme:
  • Araştırmanızın amacını netleştirin. Örneğin, hedef pazarı tanımlamak, müşteri tercihlerini öğrenmek veya rakip analizi yapmak olabilir.
 2. Bütçe ve Kaynakları Planlama:
  • Araştırmanız için ne kadar bütçe ve kaynak ayırabileceğinizi belirleyin. Bu, hangi araştırma yöntemlerini kullanabileceğinizi etkileyecektir.
 3. Birincil ve İkincil Araştırma Yöntemleri Belirleme:
  • İkincil Araştırma: Mevcut veri ve bilgileri toplayarak başlayın. İnternet araştırmaları, sektör raporları, hükümet verileri, akademik makaleler ve benzeri kaynaklardan yararlanın.
  • Birincil Araştırma: Anketler, müşteri röportajları, odak grupları ve gözlem gibi yöntemlerle doğrudan veri toplayın.
 4. Anket ve Anket Tasarımı:
  • Eğer anket veya anket kullanacaksanız, sorularınızın net, anlaşılır ve araştırma hedeflerinize uygun olmasına dikkat edin.
 5. Veri Toplama:
  • Seçtiğiniz araştırma yöntemlerini kullanarak veri toplayın. Örneğin, anketleri çevrimiçi olarak dağıtabilir veya yüz yüze röportajlar yapabilirsiniz.
 6. Veri Analizi:
  • Toplanan verileri analiz edin. Bu, verileri sınıflandırmak, desenleri ve trendleri belirlemek, ve istatistiksel analizler yapmak anlamına gelebilir.
 7. Sonuçları Yorumlama ve Raporlama:
  • Analiz sonuçlarınızı yorumlayın ve bunları işletmenizin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre değerlendirin. Raporunuzda, ana bulguları, sonuçları ve önerileri belirtin.
 8. Eylem Planı Oluşturma:
  • Araştırma sonuçlarına dayanarak bir eylem planı geliştirin. Bu plan, pazarlama stratejileri, ürün geliştirme, hedef pazar seçimi veya iş modelinde değişiklikler içerebilir.
 9. İzleme ve Değerlendirme:
  • Yürütülen eylem planının etkinliğini izleyin ve gerekirse ayarlamalar yapın.

Pazar araştırması, işletmenizin pazardaki konumunu güçlendirmek ve rekabet avantajı elde etmek için kritik bir süreçtir. Veri toplama ve analiz sürecinin titizlikle yürütülmesi, doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Öneri içerik: Ürün-pazar uyumu nasıl bulunur?

Hangi Durumlarda Pazar Araştırması Yapılır?

Pazar araştırması örnekleri, çeşitli sektörlerde ve farklı işletme türleri için nasıl uygulandığını gösterir. İşte bazı örnekler:

 1. Yeni Ürün Lansmanı için Pazar Araştırması: Bir gıda şirketi, yeni bir sağlıklı atıştırmalık ürünü piyasaya sürmeden önce hedef müşteri kitlesinin tercihlerini, beslenme alışkanlıklarını ve satın alma davranışlarını anlamak için anketler ve odak grupları kullanabilir.
 2. Teknoloji Startup’ı için Kullanıcı İhtiyaç Analizi: Bir mobil uygulama geliştiren bir teknoloji startup’ı, potansiyel kullanıcıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak için çevrimiçi anketler ve kullanıcı deneyimi testleri yapabilir.
 3. Rekabet Analizi: Bir giyim perakendecisi, rakiplerinin fiyatlandırma stratejilerini, ürün çeşitliliğini ve pazarlama taktiklerini anlamak için detaylı bir rekabet analizi yapabilir. Bu, online araştırma, mağaza ziyaretleri ve müşteri geri bildirimleri içerebilir.
 4. Hedef Pazar Segmentasyonu: Bir otomotiv şirketi, farklı müşteri segmentlerinin tercihlerini ve araç satın alma davranışlarını anlamak için demografik verileri ve piyasa trendlerini inceleyebilir.
 5. Sosyal Medya Analizi: Bir kozmetik markası, yeni bir ürün serisi tanıtmadan önce, sosyal medyada popüler trendleri ve tüketici yorumlarını analiz ederek hedef kitlesinin ilgi alanlarını ve tercihlerini belirleyebilir.
 6. Bölgesel Pazar Araştırması: Bir restoran zinciri, yeni bir şube açmayı planlarken, potansiyel lokasyonlardaki nüfus yoğunluğunu, gelir seviyelerini ve mevcut yemek seçeneklerini değerlendirmek için bölgesel pazar araştırması yapabilir.
 7. Fiyatlandırma Stratejisi Araştırması: Bir elektronik ürün üreticisi, piyasaya yeni bir akıllı saat sürmeden önce, müşterilerin ödeme istekliliğini ve rekabetçi fiyatlandırma seviyelerini belirlemek için kapsamlı bir fiyatlandırma araştırması yapabilir.

Bu örnekler, pazar araştırmasının çeşitli yönlerini ve farklı işletme türleri için nasıl uygulanabileceğini gösterir. Her biri, işletmenin pazarı daha iyi anlamasına ve stratejik kararlar almasına yardımcı olur.

İlgini çekebilir: FOMO nedir?

Pazar Araştırması Örnekleri

Pazar araştırması yaparken pek çok noktayı tam olarak hazırlamak gerekir. Bu bölümde dikkat etmen gereken noktaları görmen için örnekler sunacağız.

Pazar Araştırması Konusu:

“Büyük Şehirlerdeki Genç Profesyoneller Arasında Akıllı Ev Cihazlarına Olan Talep”

Araştırma Hedefleri:

 1. Genç profesyonellerin akıllı ev cihazlarına olan ilgisini ve talebini değerlendirmek.
 2. Bu demografik grubun akıllı ev cihazları için ödeme istekliliğini belirlemek.
 3. Akıllı ev cihazlarına yönelik bilgi düzeyini ve kullanım sıklığını anlamak.

Araştırma Metodolojisi:

 • Online anketler ve sosyal medya platformlarındaki tartışma grupları aracılığıyla veri toplandı.
 • Anket, 25-35 yaş arası büyük şehirlerde yaşayan 500 genç profesyonele uygulandı.

Ana Bulgular:

 1. İlgi Düzeyi: Katılımcıların %70’i akıllı ev cihazlarına “yüksek” veya “çok yüksek” düzeyde ilgi gösterdi.
 2. Ödeme İstekliliği: Katılımcıların %60’ı akıllı ev cihazları için ayda 100 ila 300 dolar arasında bir meblağ ödemeye istekli olduğunu belirtti.
 3. Bilgi Düzeyi ve Kullanım Sıklığı: %40’ı akıllı ev cihazları hakkında “iyi” veya “çok iyi” bilgiye sahip olduğunu ifade ederken, %35’i zaten en az bir akıllı ev cihazı kullanıyor.

Sonuçlar ve Öneriler:

 • Pazar Potansiyeli: Genç profesyoneller arasında akıllı ev cihazlarına yönelik yüksek bir ilgi ve ödeme istekliliği var. Bu, akıllı ev cihazları üreten şirketler için önemli bir pazar potansiyeli oluşturuyor.
 • Eğitim ve Bilinçlendirme: Akıllı ev cihazları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayan katılımcılar için eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmesi önerilir.
 • Ürün Çeşitliliği ve Fiyatlandırma: Farklı fiyat seçenekleri ve ürün çeşitliliği sunarak, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşılabilir.
 • Kullanıcı Deneyimi: Mevcut kullanıcıların yorum ve geri bildirimleri dikkate alınarak, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yenilikler yapılabilir.

Bu örnek, akıllı ev cihazları pazarına yönelik bir araştırma sonucunu ve bu bulguların potansiyel iş stratejilerine nasıl dönüştürülebileceğini göstermektedir.

2. örneğimizde de bulut tabanlı muhasebe yazılımlarına olan talebe bir örnek oluşturduk.

Pazar Araştırması Konusu:

“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için Bulut Tabanlı Muhasebe Yazılımlarına Olan Talep”

Araştırma Hedefleri:

 1. KOBİ’lerin bulut tabanlı muhasebe yazılımlarına olan ilgisini ve ihtiyacını belirlemek.
 2. Bu işletmelerin yazılım seçimindeki öncelikli kriterlerini anlamak.
 3. Bulut tabanlı muhasebe yazılımları hakkında mevcut bilgi düzeyi ve kullanım sıklığını değerlendirmek.

Araştırma Metodolojisi:

 • Telefon ve online anketler yoluyla veri toplandı.
 • Anket, 1000 KOBİ’nin finans ve muhasebe departmanlarına yönelikti.

Ana Bulgular:

 1. İlgi Düzeyi: Katılımcıların %80’i bulut tabanlı muhasebe yazılımlarına “yüksek” veya “çok yüksek” düzeyde ilgi gösterdi.
 2. Seçim Kriterleri: Güvenlik (%70), kullanım kolaylığı (%65) ve uygun maliyet (%60) en önemli seçim kriterleri olarak belirlendi.
 3. Bilgi Düzeyi ve Kullanım Sıklığı: %50’si bulut tabanlı muhasebe yazılımları hakkında “iyi” veya “çok iyi” bilgiye sahip olduğunu ifade ederken, %30’u halihazırda bu tür bir yazılım kullanıyor.

Sonuçlar ve Öneriler:

 • Pazarlama Stratejisi: Yüksek ilgi göz önünde bulundurularak, KOBİ’lere yönelik özel pazarlama kampanyaları ve eğitim seminerleri düzenlenebilir.
 • Güvenlik Odaklı Geliştirme: Güvenlik, KOBİ’ler için önemli bir endişe kaynağı olduğundan, yazılım güvenliğini artıracak özelliklere odaklanılmalıdır.
 • Kullanıcı Dostu Arayüz: Kullanım kolaylığı, müşteri memnuniyetini ve ürün benimsenmesini artırmak için anahtar bir faktördür.
 • Uygun Fiyatlandırma Modelleri: Maliyet, özellikle küçük işletmeler için önemli bir faktör olduğu için, esnek ve uygun fiyatlandırma seçenekleri sunulmalıdır.

Bu örnek, KOBİ’lerin bulut tabanlı muhasebe yazılımlarına yönelik taleplerini ve bu talepleri karşılamak için alınabilecek stratejik adımları göstermektedir.

Bu içeriğimizde pazar araştırması ile ilgili bol bol örnekler vermeye ve nasıl yapıldığını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştık. Umarız senin için ilham verici olmuştur. Sen de kendi işini büyütmek ve doğru pazarda ürününü anlatarak hedef kitleye doğru şekilde ulaşmak istiyorsan dijital pazarlama faaliyetlerini hızlandırabilir ve Grower ile işini büyütebilirsin.

https://withgrower.com

İşini büyütmek isteyen firmalar için bildiklerimi aktarmaya ve Grower'da içerikler paylaşmaya çalışıyorum.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xlogopng

Pazarlama çalışmalarını hızlandır,
işini büyüt

Grower’ın yapay zeka odaklı iş büyüten teknolojisi ile tanışarak pazarlama çalışmalarını bir üst seviyeye çıkar.

growerlogosu

Copyright © 2023 | Pazarlama dünyasını değiştirmek için kurulduk.