A/B Testi Nedir? Nasıl Yapılır? Nasıl Kullanılır? - Grower

A/B Testi Nedir? Nasıl Yapılır? Nasıl Kullanılır?

Dijital pazarlama dünyası veriler ile hareket eder. Sürekli testler yapmak ve doğru veriler ile reklamlarımızı, içeriğimizi yönlendirmemiz gerekir. Hedef kitle bulmak, nereye, ne zaman, nasıl reklam vereceğimizi tespit edebilmek için sürekli denemeler ve testler yapmak gerekir. A/B testleri de bu nedenle pazarlamanın en önemli yapı taşlarından birini oluşturur. Her başarılı pazarlama uzmanının yanında A/B testleri yapılmış pek çok deneme vardır.

pazarlamadaabtesti

A/B Testi Nedir?

A/B testi, iki veya daha fazla versiyonun karşılaştırılması yoluyla bir değişikliğin performansını ölçmek için kullanılan istatistiksel bir testtir. Bu test, belirli bir değişikliğin (örneğin, bir web sitesinin farklı bir düzenlemesi, bir reklamın farklı bir başlığı veya bir e-posta pazarlama kampanyasının farklı bir metni gibi) hangi versiyonunun daha etkili olduğunu belirlemeye yardımcı olur.

A/B testi genellikle şu adımları içerir:

 1. Hipotez Oluşturma: Değişiklik yapılacak alanla ilgili bir varsayım veya hipotez oluşturulur. Örneğin, “Yeni bir başlık kullanmak, reklamın tıklama oranını artırabilir.”
 2. Farklı Versiyonların Oluşturulması: İlk versiyon (A) ve değişiklik yapılmış versiyon (B) olmak üzere iki farklı versiyon hazırlanır.
 3. Test Gruplarının Oluşturulması: Test edilecek değişiklik, rastgele seçilen gruplar arasında dağıtılır. Örneğin, web sitesi ziyaretçilerinin yarısı A versiyonunu, diğer yarısı ise B versiyonunu görür.
 4. Veri Toplama: Her versiyonun performansını ölçmek için belirlenen metrikler (örneğin, tıklama oranı, dönüşüm oranı) toplanır ve kaydedilir.
 5. Sonuçların Analizi: Toplanan veriler istatistiksel analiz yöntemleriyle incelenir. Hangi versiyonun belirlenen hedefe (örneğin, daha yüksek tıklama oranı, daha fazla satış) daha etkili olduğu belirlenmeye çalışılır.
 6. Karar Verme: Analiz sonuçlarına göre hangi versiyonun daha iyi performans gösterdiği belirlenir. Eğer bir versiyon belirli bir metrikte istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha iyi sonuç veriyorsa, o versiyon tercih edilir.

A/B testi, pazarlama stratejileri, web siteleri, mobil uygulamalar ve dijital içerikler gibi birçok alanda kullanılır. Bu testler, değişikliklerin etkilerini objektif bir şekilde değerlendirmek ve en iyi sonuçları elde etmek için önemli bir araçtır.

İlgini çekebilir: Marka iletişimi nasıl yapılır?

A/B Testi Nasıl Yapılır?

A/B testi yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Hedef Belirleme ve Değişiklik Seçimi: İlk adım, test etmek istediğiniz hedefi belirlemektir. Örneğin, bir web sitesinde bir butonun rengini veya bir e-posta başlığını değiştirmek gibi bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Bu değişikliği seçin ve test etmeye karar verin.
 2. Hipotez Oluşturma: Seçtiğiniz değişiklikle ilgili bir hipotez oluşturun. Örneğin, “Buton rengini değiştirmek, kullanıcıların daha fazla tıklama yapmasını sağlayabilir.”
 3. Versiyonları Oluşturma: A/B testi için iki farklı versiyon hazırlayın: A ve B. A versiyonu, mevcut durumu (örneğin, mevcut buton rengi) temsil ederken, B versiyonu değiştirmek istediğiniz durumu (örneğin, yeni bir buton rengi) temsil eder.
 4. Test Gruplarının Oluşturulması: Testi gerçekleştireceğiniz grupları belirleyin. Rastgele seçilen kullanıcılar veya ziyaretçiler arasında, A ve B versiyonlarını görecekleri şekilde gruplar oluşturun. Bu, web sitesi veya uygulama gibi platformlar için geçerlidir.
 5. Veri Toplama: Her bir versiyonun performansını ölçün. Örneğin, tıklama oranı, dönüşüm oranı veya kullanıcı etkileşimi gibi metrikler üzerinden veri toplayın.
 6. Sonuçların Analizi: Toplanan verileri analiz edin ve istatistiksel olarak hangi versiyonun daha iyi performans gösterdiğini değerlendirin. Bu değerlendirme, istatistiksel analiz araçları veya test sonuçlarını karşılaştırmak için istatistiksel testler kullanılarak yapılabilir.
 7. Karar Verme ve Uygulama: Elde edilen verilere dayanarak, hangi versiyonun daha iyi performans gösterdiğine karar verin. Eğer bir versiyon diğerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha iyi sonuçlar veriyorsa, o versiyonun uygulanmasına karar verin.

A/B testi yaparken, verilerin toplanması ve analiz edilmesi yanında istatistiksel güvenilirliği sağlamak önemlidir. Ayrıca, test edilen değişikliklerin test öncesinde net bir şekilde tanımlanmış olması ve test sürecinin belirlenmiş bir zaman aralığında gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu adımları takip ederek, A/B testiyle belirli bir değişikliğin performansını objektif bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

A/B Testi Uygulama Örnekleri

A/B testi çeşitli alanlarda ve durumlarda kullanılabilir. İşte A/B testi örneklerinden bazıları:

 1. Buton Rengi A/B Testi: Bir web sitesindeki bir butonun renginin değiştirilip değiştirilmediğini test etmek için A/B testi yapılabilir. Örneğin, bir “Satın Al” butonunun kırmızı ve yeşil renkler arasında değiştirilmesi ve hangi rengin daha fazla tıklama aldığını ölçmek.
 2. E-posta Başlığı A/B Testi: Bir e-posta pazarlama kampanyasında farklı başlık seçeneklerinin performansını karşılaştırmak için A/B testi yapılabilir. Örneğin, “Fırsatları Kaçırmayın!” başlığıyla gönderilen bir e-posta ile “Sınırlı Süreli İndirimler!” başlığıyla gönderilen bir e-postanın açılma oranlarını karşılaştırmak.
 3. Ürün Fotoğrafı A/B Testi: Bir e-ticaret sitesinde, belirli bir ürünün farklı açılardan çekilen fotoğraflarının performansını test etmek için A/B testi yapılabilir. Hangi fotoğrafın daha fazla satışa dönüştüğü veya daha fazla ilgi çektiği ölçülebilir.
 4. Başlık ve Alt Başlık A/B Testi: Bir blog yazısında veya makalede, farklı başlık ve alt başlık kombinasyonlarının tıklama oranlarını veya okunma sürelerini test etmek için A/B testi kullanılabilir. Örneğin, aynı içeriği farklı başlık ve alt başlıklarla sunarak hangi versiyonun daha fazla ilgi çektiği ölçülebilir.
 5. Reklam Metni A/B Testi: Bir dijital reklam kampanyasında, farklı reklam metinlerinin veya çağrı-to-action (CTA) ifadelerinin performansını test etmek için A/B testi yapılabilir. Hangi metnin daha fazla tıklama veya dönüşüm sağladığı ölçülebilir.

Bu örnekler, A/B testinin farklı alanlarda ve durumlarda nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Hangi değişikliğin daha etkili olduğunu belirlemek için A/B testi, çeşitli pazarlama stratejilerinde, web sitesi optimizasyonunda ve içerik oluşturulmasında sıkça kullanılan bir araçtır.

İlgini çekebilir: SEO uzmanı nasıl olunur?

A/B Testi Nereden ve Nasıl Ölçülür?

A/B testi, genellikle belirli bir değişikliğin performansını ölçmek için belirlenmiş bir metriğe dayalı olarak gerçekleştirilir. Testin amacına göre, ölçülebilecek çeşitli metrikler bulunabilir. İşte A/B testi sırasında ölçülebilecek bazı temel metrikler:

 1. Tıklama Oranı (Click-Through Rate – CTR): Web sitelerinde veya reklam kampanyalarında, değişikliğin tıklanma oranını (kaç kişinin tıkladığını) ölçmek için kullanılır.
 2. Dönüşüm Oranı (Conversion Rate): E-ticaret siteleri veya dönüşüm odaklı sayfalarda, belirli bir hedefe (örneğin, bir ürün satın alma, bir form doldurma) ulaşma oranını ölçmek için kullanılır.
 3. Açılma Oranı (Open Rate): E-posta pazarlama kampanyalarında, e-postaların kaçının açıldığını ölçmek için kullanılır.
 4. Hedeflenen Etkileşim (Engagement) Miktarı: İçerik odaklı testlerde, değişikliğin kullanıcı etkileşimlerini (örneğin, bir makalenin okunma süresi, bir video izlenme süresi) ölçmek için kullanılır.
 5. Sosyal Paylaşım ve Yayılma Oranları: Sosyal medya kampanyalarında veya içeriklerde, belirli bir içeriğin ne kadar paylaşıldığını veya yayıldığını ölçmek için kullanılır.

Bu metriklerin seçimi, test edilen değişikliğin doğası ve testin amacına bağlı olarak değişebilir. Ölçümler, testin başlangıcında belirlenir ve her versiyonun performansını objektif bir şekilde değerlendirmek için kullanılır.

Ölçümler genellikle analitik araçlar (Google Analytics, Optimizely, Adobe Analytics gibi) veya platformların sunduğu dahili ölçüm araçları kullanılarak yapılır. Bu araçlar, kullanıcı davranışlarını izlemeye, veri toplamaya ve test sonuçlarını analiz etmeye yardımcı olur. Toplanan veriler daha sonra istatistiksel analizlerle değerlendirilir ve hangi versiyonun daha iyi performans gösterdiği belirlenir.

A/B Testi Nerelerde Kullanılır?

 1. Web sitelerinde kullanıcı deneyimini iyileştirmek için A/B testleri yapılır. Örneğin, buton renkleri, başlık metinleri, site düzeni veya navigasyon şekilleri gibi unsurların hangisinin daha fazla dönüşüm getirdiği belirlenebilir.
 2. Dijital Pazarlama ve Reklamcılık: Dijital reklam kampanyalarında, e-posta pazarlamasında veya sosyal medya paylaşımlarında A/B testleri kullanılabilir. Farklı reklam metinleri, görseller veya çağrı-to-action (CTA) düğmeleri gibi unsurların hangisinin daha etkili olduğu ölçülebilir.
 3. Ürün Geliştirme: Yeni bir ürünün özelliklerini veya tasarımını belirlemek için A/B testleri yapılabilir. Hangi özellik veya tasarımın kullanıcılar tarafından daha çok tercih edildiği veya daha fazla ilgi gördüğü belirlenebilir.
 4. E-Ticaret Siteleri: E-ticaret sitelerinde ürün sayfalarının düzeni, ürün fotoğrafları, fiyatlandırma stratejileri gibi faktörlerin performansını ölçmek için A/B testleri kullanılabilir.
 5. İçerik Pazarlaması: Blog yazıları, makaleler veya videolar gibi içeriklerde kullanılan başlıklar, görseller, içerik formatları üzerinde A/B testleri yapılabilir. Hangi içerik türünün veya formatının daha etkili olduğu belirlenebilir.
 6. Uygulama Geliştirme: Mobil uygulamalarda kullanıcı arayüzü (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX) üzerinde A/B testleri yapılabilir. Hangi düzenlemelerin veya özelliklerin kullanıcılar için daha kullanışlı olduğu ölçülebilir.

Bu içeriğimizde A/B testleri ile ilgili ilham verici bilgiler vermeye çalıştık. Umarım senin için faydalı olmuştur. Sen de kendi işin için bol bol testler yapmalı hangi içeriğin hangi söylemin hangi reklamın çalıştığını tespit edebilmek için bol bol denemeler yapmalısın. Burada aynı değişkeni test ettiğine emin olmalısın. Örneğin Cuma günü mü Cumartesi günü mü daha iyi verim aldığını tespit edebilmek için diğer verilerin, reklam içeriklerinin ve sonucunda yönlendirilen web sayfasının aynı olduğundan emin olmalısın.

Öneri içerik: Negatif anahtar kelime nedir?

Dijital pazarlama yolculuğunda işini büyütmek ve doğru kararlar almak istiyorsan Grower yanında! Sektörü, rakipleri ve verileri analiz ederek sana ne yapman gerektiğini söylüyor ve nasıl yapman gerektiğini tarif ediyoruz.

https://withgrower.com

İşini büyütmek isteyen firmalar için bildiklerimi aktarmaya ve Grower'da içerikler paylaşmaya çalışıyorum.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xlogopng

Pazarlama çalışmalarını hızlandır,
işini büyüt

Grower’ın yapay zeka odaklı iş büyüten teknolojisi ile tanışarak pazarlama çalışmalarını bir üst seviyeye çıkar.

growerlogosu

Copyright © 2023 | Pazarlama dünyasını değiştirmek için kurulduk.